Mijn wens groeit uit tot een prachtig initiatief

Onderstaand verslag is in april 2019 gepublicieerd in "De Kleine Maatjes" van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen. 

Oktober 2018

Mijn inmiddels vierde column staat in de Kleine Maatjes en is gebaseerd op het thema ‘Samen Zorgen’. Ik heb hem vanuit mijn gevoel geschreven en daarbij mijn wens uitgesproken: bijdragen aan de maatschappij door in een vroeg stadium steun te bieden aan ‘nieuwe’ ouders. Steun gericht op het zien en horen van ouders op hun kwetsbaarst, omdat ze te maken hebben met een prematuur, dysmatuur of ziek geboren kind. 

December 2018 

Op mijn column hebben inmiddels vanuit het hele land gelijkgestemde, liefdevolle moeders gereageerd. Ze spreken hun eigen wens uit en delen die met mij. De behoefte om elkaar te ontmoeten groeit en op 13 december vindt de eerste bijeenkomst plaats. Een deel van de moeders die reageerden is aanwezig: tien dames! In de groep is veel herkenning, erkenning en gelijkgestemdheid. Een gevoel van warmte ontstaat.
We voelen een behoefte om de doelgroep te verbreden, want we merken dat er over het algemeen zeer weinig aandacht is voor preventieve nazorg voor ouders die, om wat voor reden dan ook, vaak geen ‘roze wolk’ hebben gezien. Tijdens deze bijeenkomst wordt onze missie geboren: wij zetten onze ervaring en deskundigheid in om op professionele wijze ouders te coachen in hun behoefte om gezien en gehoord te worden. We noemen ons ‘Krachtige moeders’. 
 
We nemen nog een stap en schrijven verschillende specialismen uit; zaken waar wij als ouders tegenaan liepen. Denk eens aan de emotionele impact na thuiskomst van je couveusekind, de restverschijnselen van het HELLP-syndroom bij de moeder, de regelgeving van de Arbo wanneer je na je verlof emotioneel nog niet in staat bent om je werk weer op te pakken. Of aan cultuurverschillen, de relatie met je partner, omgevingsfactoren, het overlijden van een kind of miskramen. 
 

Januari 2019 

We hebben een besloten Facebookgroep opgezet als communicatiemiddel en onze ideeën worden gedeeld via verschillende kanalen. Steeds meer moeders melden zich aan en we wekken de interesse op bij organisaties en specialismen die zich richten op het coachen of behandelen van ouders. De nieuwe bijeenkomst staat gepland. 
 

26 januari 2019 

Een samenvatting. We starten met taart. Om vaders niet te diskwalificeren en om ruimte te geven aan onze zachtheid, liefde en sensitiviteit, naast de kracht, sterkte en het doorzettingsvermogen die je nodig hebt om het proces van ouderschap vol te houden, veranderen we de naam in ‘Veer-Krachtige Ouders’. 
Er ontstaat een liefdevolle discussie over ons bestaansrecht. Wat is onze basis en waarmee onderscheiden wij ons precies? Ervaringen van stukgelopen initiatieven worden onder de loep genomen. Krijgen we niet te veel specialismen? Ook zijn er al veel initiatieven gericht op preventie en nazorg, gaan we niet in elkaars vaarwater zitten? Hebben we een businessplan? Staat hier concreet in hoe we te werk willen gaan? Waarin onderscheiden wij ons van de VOC en van de HELLP-stichting? Kunnen wij meer bieden? Of kunnen we een verlengde van hen worden? Wat vinden zij van onze initiatieven? 
 
We zijn het eens dat we ons onderscheiden in onze ervaringsdeskundigheid, dat is een meerwaarde ten opzichte van andere soorten zorg voor ouders want bij veel coaching- en behandelpraktijken voeren kennis en wetenschap de boventoon. Hoe kunnen we onze ervaringsdeskundigheid samenvoegen met wetenschap en kennis? En hoe kunnen we mensen ervan overtuigen dat het zien en horen van ouders vanuit onze eigen ervaring minstens zo belangrijk is als kennis? Aan de hand van het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke start’ geven we er onze eigen invulling aan: De eerste duizend dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind! 
 

Onze missie:

Wij zetten onze ervaring en deskundigheid in om op professionele wijze ouders van prematuur, dysmatuur of ziek geboren kinderen te coachen in hun behoefte om gezien en gehoord te worden (met de mogelijkheid om bij een stevig fundament onze missie breder in te zetten). Vanuit deze basis zetten we een eerste stap in ons organogram. Het kernteam bestaande uit Esther Maas en Ilona Slomp gaat de komende periode samen zaadjes planten bij verschillende geïnteresseerde partijen. Wil je meer informatie? Neem contact op met Esther Maas via info@eigen-wijz.com of met Ilona Slomp via info@mi-ja.nl.
 
Mijn werkwijze